Stěhování Praha

Jak to děláme?

Postup při stěhování:

1. Náš pracovník přijede prohlédnout stěhovaný objekt. Zjistí rozsah zakázky, prohlédne prostory a poznamená si Vaše požadavky (místo nastěhování, rozmístění nábytku, dbát zvýšené opatrnosti u určených předmětů aj.). Dohodne s Vámi konečnou cenu a způsob platby.
2. Sepíšeme s Vámi objednávku a poté Vám obratem zašleme smlouvu o dílo.
3. V den stěhování zajistíme u všech předmětů řádné zabalení (vázy), zajištění (dvířka) a označení, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Naložení a následný převoz. (Na základě požadavku zákazníka používáme vypolstrované přepravní prostory)
5. Montáž nábytku, rozmístění předmětů dle předem dohodnutého plánu a další dohodnuté služby.
6. Odvoz balícího materiálu a jeho následná likvidace.

Postup při vyklízení:

1. Náš pracovník přijede prohlédnout vyklízený objekt. Zjistí rozsah zakázky, vyklízený materiál, a poznamená si požadavky zákazníka (způsob likvidace apod.) Dohodne s Vámi konečnou cenu a způsob platby.
2. Sepíšeme s Vámi objednávku a poté Vám obratem zašleme smlouvu o dílo.
3. V den vyklízení si zajistíme místo pro naše vozy.
4. Naložení materiálu.
5. Odvoz na skládku.

Stěhování Praha, stěhování bytů, stěhování domů, stěhování kanceláří, stěhování knihoven, stěhování skladů, stěhování průmyslové techniky, stěhování kancelářské techniky, stěhování těžkých břemen až do hmotnosti 30 tun, stěhování uměleckých předmětů, stěhování starožitností a stěhování celých pozůstalostí v Praze, České republice a v zahraničí.

Internet:

www.stehovani-praha-frydecky.cz

www.serf.cz